Dokument archiwalny
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania.

WS-08.6341.2.46.2013.JI                                                                                     Kraków, 04.09.2013r.

OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA

Działając na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. – Prawo wodne (Dz.U. z 2012r. poz. 145 ze zmianami) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267) podaję do publicznej wiadomości, że z Urzędu zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie do rowu F ścieków i wód opadowych z obiektu magazynowo-biurowego zlokalizowanego przy ul. Stawowej nr 142 w Krakowie udzielonego Przedsiębiorstwu Zagranicznemu „ALPHA” decyzją Prezydenta Miasta Krakowa znak: GO-10.MŁ.62101-11/03 z 27.06.2003r.


 

Osoba odpowiedzialna:
EWA OLSZOWSKA-DEJ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
JOANNA IBEK
Data wytworzenia:
2013-09-04
Data publikacji:
2013-09-04
Data aktualizacji:
2013-09-04