Dokument archiwalny
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

WS-08.6341.3.8.2013.AZ                                                                                          Kraków,02.09.2013r.

OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA

Działając na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2012r., poz. 145 ze zmianami) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. 2013r., poz. 267) podaję do publicznej wiadomości, że na wniosek Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie, działającego przez pełnomocnika Pana Adama Guzika, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego (studni wierconej Otw-1), pobór wody podziemnej ze studni Otw-1, zlokalizowanej na terenie działki nr 60/7 obr. 23 Śródmieście przy Al. 29 Listopada w Krakowie oraz ustanowienie strefy ochrony obejmującej wyłącznie teren ochrony bezpośredniej studni.


 

Osoba odpowiedzialna:
EWA OLSZOWSKA-DEJ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
JOANNA IBEK
Data wytworzenia:
2013-09-03
Data publikacji:
2013-09-03
Data aktualizacji:
2013-09-03