Dokument archiwalny
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pt. Karol Estreicher jr 1978-1980

Wyniki konkursu zostały zatwierdzone zarządzeniem Nr 1753/2013 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie akceptacji wyników otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2013 zadań publicznych Gminy Miejskiej Kraków w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, którego przedmiotem było wydanie książki: Karol Estreicher jr „Dziennik wypadków 1978-1980”. Zobacz więcej: Otwarte konkursy ofert na realizację w roku 2013 zadań publicznych Gminy Miejskiej Kraków w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.


 

Osoba odpowiedzialna:
STANISŁAW DZIEDZIC - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
BOGUSŁAWA PRESZ
Data wytworzenia:
2013-06-19
Data publikacji:
2013-06-19
Data aktualizacji:
2013-06-19