Dokument archiwalny

Otwarte konkursy ofert na realizację w roku 2013
zadań publicznych Gminy Miejskiej Kraków
w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

1. Otwarty konkurs ofert pt. „Całoroczna oferta programowa”  - zobacz ogłoszenie o konkursie.

Termin składania ofert upłynął 18 stycznia 2013 r.

Wykaz złożonych ofert.

 Komisja konkursowa: zarządzenie Nr 279/2013 Prezydenta Miasta Krakowa z 1 lutego 2013 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych do otwartego konkursu na realizację w roku 2013 zadań publicznych Gminy Miejskiej Kraków w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pt. „Całoroczna oferta programowa”. 

Wyniki konkursu: zarządzenie Nr 613/2013 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie akceptacji wyników otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2013 zadań publicznych Gminy Miejskiej Kraków w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pt. „Całoroczna oferta programowa”. 

 

 

2. Otwarty konkurs ofert pt. „Wzbogacenie oferty kulturalnej miasta” - zobacz ogłoszenie o konkursie.

Termin składania ofert upłynał 25 stycznia 2013 r.

Wykaz złożonych ofert.

 Komisja konkursowa: zarządzenie Nr 475/2012 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych do otwartego konkursu na realizację w roku 2013 zadań publicznych Gminy Miejskiej Kraków w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pt. „Wzbogacenie oferty kulturalnej miasta”.

 Wyniki konkursu: zarządzenie Nr 604/2013 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie akceptacji wyników otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2013 zadań publicznych Gminy Miejskiej Kraków w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pt. „Wzbogacenie oferty kulturalnej miasta”.

 

3. Otwarty konkurs ofert pt. „Wspieranie działalności wydawniczej” - zobacz ogłoszenie konkursowe.

Termin składania ofert upłynął 6 lutego 2013 r.

 Wykaz złożonych ofert.

 Komisja konkursowa: zarządzenie Nr 492/2013 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 25 lutego 2013 r.w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych do otwartego konkursu na realizację w roku 2013 zadań publicznych Gminy Miejskiej Kraków w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pt."Wspieranie działalności wydawniczej"

 Wyniki konkursu: zarządzenie Nr 1023/2013 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 16 kwietnia 2013 r. w sprawie akceptacji wyników otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2013 zadań publicznych Gminy Miejskiej Kraków w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pt. „Wspieranie działalności wydawniczej”.

 

 

4. Otwarty konkurs ofert pt. „Wydarzenia kulturalne i artystyczne - projekty niskobudżetowe”.

Termin składania ofert upłynął 8 lutego 2013 r.

 Wykaz złożonych ofert.

Komisja konkursowa: zarzadzenie Nr 495/2013 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych do otwartego konkursu na realizację w roku 2013 zadań publicznych Gminy Miejskiej Kraków w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pt. „Wydarzenia kulturalne i artystyczne - projekty niskobudżetowe”.

 Wyniki konkursu: zarządzenie Nr 1111/2013 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie akceptacji wyników otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2013 zadań publicznych Gminy Miejskiej Kraków w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pt. „Wydarzenia kulturalne i artystyczne - projekty niskobudżetowe”.

 

 5. Otwarty konkurs ofert na realizację zadania "Karol Estreicher jr "Dziennik wypadków 1978-1980"

 Termin składania ofert upłynął 27 maja 2013 r.

Wykaz złożonych ofert.

Komisja konkursowa: zarządzenie Nr 1485/2013 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych do otwartego konkursu na realizację w roku 2013 zadań publicznych Gminy Miejskiej Kraków w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pt. Karol Estreicher jr „Dziennik wypadków 1978-1980”.

Wyniki konkursu: zarządzenie Nr 1753/2013 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie akceptacji wyników otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2013 zadań publicznych Gminy Miejskiej Kraków w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, którego przedmiotem było wydanie książki: Karol Estreicher jr „Dziennik wypadków 1978-1980”.

 

 6. Otwarty konkurs ofert na realizację letniego festiwalu muzycznego. 

 Ogłoszenie konkursowe (pdf)

 Wykaz złożonych ofert.

Termin składania ofert został przedłużony do 15 lipca 2013 r.

 Termin zgłoszeń do pracy w komisji konkursowej upływa 1 lipca 2013 r.

Nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) do komisji konkursowej, która zostanie powołana w celu zaopiniowania ofert złożonych do otwartego konkursu na realizację w sierpniu roku 2013 letniego festiwalu muzycznego - zobacz ogłoszenie i pobierz formularz zgłoszeniowy kandydata do pracy w komisji konkursowej.

Komisja konkursowa: zarządzenie Nr 2006/2013 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 10 lipca 2013 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych do otwartego konkursu na realizację w roku 2013 zadań publicznych Gminy Miejskiej Kraków w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pt. „Letni festiwal muzyczny”. 

Wyniki: konkursu: zarządzenie Nr 2138/2013 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 19 lipca 2013 r. w sprawie akceptacji wyników otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2013 zadań publicznych Gminy Miejskiej Kraków w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pt: „Letni festiwal muzyczny”.

Wzór formularza oferty realizacji zadania publicznego. 

Wzór umowy dotyczącej realizacji zadania publicznego na rok 2013.

 Wzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego

Nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) do komisji konkursowych, które zostaną powołane w celu zaopiniowania ofert złożonych do otwartych konkursów  na realizację w roku 2013 zadań publicznych Gminy Miejskiej Kraków w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - zobacz ogłoszenie.

 

  Zobacz więcej: