Dokument archiwalny
Komunikat PCZK - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych

OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE Nr I:73

z Biura Prognoz Hydrologicznych BPH O/Kraków IMGW-PIB

Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych.

Data i godzina wydania: 11.06.2013 r. – godz. 11:30.

Obszar: zlewnia Skawy, Raby, Dunajca i inne mniejsze bezpośrednie dopływy Wisły (małopolskie).

Stopień zagrożenia: 2.

Ważność: od godz. 11:30 dnia 11.06.2013 r. do godz. 11:30 dnia 12.06.2013 r.

Przebieg: w związku z nadal prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu o charakterze ciągłym oraz burzowym, a także zwiększonym odpływem ze zbiorników, w zlewniach Skawy, Raby i Dunajca a także na innych mniejszych ciekach na terenie województwa jak również w zlewniach zurbanizowanych, spodziewany jest wzrost poziomu wody do dolnej części strefy stanów wysokich - lokalnie powyżej stanów ostrzegawczych. Obecne przekroczenia stanu alarmowego na Szreniawie w Biskupicach oraz na Rudawie w Balicach będą się utrzymywać.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%.

Uwagi: brak.

O zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi i podjętych działaniach proszę na bieżąco informować Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Krakowie, tel. 12 616 59 99, 12 418 67 70, fax. 12 413 89 66, e-mail: pczk@um.krakow.pl

 


 

Osoba odpowiedzialna:
BOGDAN KLIMEK - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
DARIUSZ GŁUCH
Data wytworzenia:
2013-06-11
Data publikacji:
2013-06-11
Data aktualizacji:
2013-06-11