Dokument archiwalny
Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa

Rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonej do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „STARE CZYŻYNY” oraz w sprawie rozpoznania pism złożonych w terminie składania uwag - Zarządzenie nr 533/2013 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 27 lutego 2013 r.
Odnośnik do zarządzenia


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
BOŻENA KACZMARSKA-MICHNIAK - DYREKTOR
Osoba publikująca:
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
Data wytworzenia:
2013-03-01
Data publikacji:
2013-03-01
Data aktualizacji:
2013-03-01