Dokument archiwalny
Informacja w sprawie oddania fragmentu kanału technologicznego w najem w trybie bezprzetargowym

Prezydent Miasta Krakowa

Informuje

że na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Krakowa przy pl. Wszystkich Świętych 3-4 oraz al. Powstania Warszawskiego 10 w dniach od 21 grudnia 2013 r. do 10 stycznia 2013 r. został podany do publicznej wiadomości wykaz dotyczący nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, przeznaczonej do oddania w najem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym:

fragment kanału technologicznego na dz. Nr 580/4 obr. 1 jedn. ewid. Śródmieście, objętej księgą wieczystą KR1P/00450630/9/, na cel związany z umieszczeniem niezbędnej infrastruktury elektroenergetycznej, na rzecz podmiotu wymienionego w wykazie w poz. 1.

 


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
TOMASZ POPIOŁEK - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
JOLANTA ŁABĘDŹ
Data wytworzenia:
2012-12-24
Data publikacji:
2012-12-24
Data aktualizacji:
2012-12-24