Dokument archiwalny
Raport z konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Sportu w Krakowie na lata 2013-2015

Od 19 listopada do 3 grudnia 2012 r. prowadzone były konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Sportu w Krakowie na lata 2013-2015, będącego projektem Grupy Radnych.

Raport z konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w przedmiocie Programu Rozwoju Sportu w Krakowie na lata 2013 - 2015.

 Załącznik nr 1 do raportu z konsultacji.


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
BARBARA MIKOŁAJCZYK - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
JERZY GĄSIOROWSKI
Data wytworzenia:
2012-12-21
Data publikacji:
2012-12-21
Data aktualizacji:
2012-12-21