Dokument archiwalny
Ewaluacja zrealizowanych konsultacji z organizacjami pozarządowymi

Wydział Spraw Społecznych na podstawie uchwały nr XII/135/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji przeprowadza raz w roku ewaluację zrealizowanych konsultacji we współpracy z organizacjami pozarządowymi biorącymi udział w konsultacjach.

 

W celu zbadania efektywności przeprowadzonych konsultacji Wydział przygotował ankietę, która ma pomóc ustalić na podstawie Państwa opinii m. in. właściwe formy konsultacji, skuteczne sposoby dotarcia do odbiorców konsultacji oraz pożądany czas trwania konsultacji.

 

Ankietę kierujemy również do organizacji pozarządowych, które nie uczestniczyły w konsultacjach prowadzonych w trybie ww. uchwały, ale zapewne wszystkie uwagi zgłoszone w tym zakresie, a zwłaszcza spływające z szerokiego grona organizacji pozarządowych pozwolą na usprawnienie procesu konsultacji Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi.

 

Wypełnioną ankietę proszę przesłać do dnia 30 listopada 2012 r. na adres: mowis@um.krakow.pl.ANKIETA[.rtf]


Zapraszamy do działu "Konsultacje z organizacjami pozarządowymi".


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
JAN ŻĄDŁO - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
SYLWIA DROŻDŻ
Data wytworzenia:
2012-11-02
Data publikacji:
2012-11-02
Data aktualizacji:
2012-11-28
 

Dziennik zmian komunikatu:


2013-01-03 09:12:03
SYLWIA DROŻDŻ
 Przeniesiono do archiwum
2012-11-28 09:09:40
SYLWIA DROŻDŻ
 Edycja
2012-11-02 14:47:28
SYLWIA DROŻDŻ
 Edycja
2012-11-02 14:46:40
SYLWIA DROŻDŻ
 Publikacja