Dokument archiwalny
Informacja Wydziału Spraw Administracyjnych dla studentów dot. meldunków

Studenci posiadający obywatelstwo polskie mieszkający w akademikach na miasteczku studenckim powinni zameldować się w jednym z trzech wyznaczonych punktów: Dom Studencki nr 8 „Stokrotka” ul. Rostafińskiego2, Dom Studencki „Kapitol” ul. Budryka 2, Dom Studencki nr 17 „Arkadia” ul. Tokarskiego 6.

Osoby przyjmowane będą na miasteczku studenckim w godzinach od 8.00 do 15.00

 Planując meldunek w domu studenckim należy pamiętać o kilku ważnych formalnościach. Konieczne będzie posiadanie druku z pieczątką domu studenckiego i podpisem osoby uprawnionej, dowodu osobistego (w uzasadnionych przypadkach akceptowany będzie inny dokument tożsamości) oraz ewentualnej książeczki wojskowej.

Cudzoziemcy – oprócz wspomnianego druku z pieczątką domu studenckiego, powinni mieć dokument tożsamości oraz zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE, kartę pobytu, wizę lub inny dokument na podstawie którego można dokonać meldunku na okres ponad 3 miesiące.

 Obywatele UE którzy po raz pierwszy realizują obowiązek meldunkowy i nie posiadają zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE, ani innego dokumentu umożliwiającego dokonanie meldunku na pobyt czasowy ponad 3 miesiące - będą zameldowani na pobyt czasowy do 3 miesięcy (na podstawie dokumentu tożsamości- paszportu lub dowodu). Osoby te powinny następnie rejestrować swój pobyt w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim, gdzie otrzymają zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu. Takie zaświadczenie, w świetle aktualnie obowiązujących przepisów, uprawnia do zameldowania na pobyt czasowy do 5 lat.

 W przypadku studentów meldowanych poza akademikiem np. w wynajętym mieszkaniu winni przedłożyć druk na zameldowanie, dowód osobisty /w uzasadnionych przypadkach inny dokument tożsamości/ oraz książeczkę wojskową /mężczyźni oraz kobiety, które ją posiadają/.

Jeżeli student posiada umowę najmu spisaną na mieszkanie, które wynajmuje (na podstawie której jest najemcą) przychodzi z oryginałem tej umowy /do wglądu/.

Jeżeli student mieszka u kogoś bez umowy najmu druk potwierdza mu właściciel/najemca oraz winien być okazany do wglądu oryginał tytułu prawnego do lokalu- odpowiednio- dokumentu własności lub umowy najmu.

Taki meldunek dokonywany jest oczywiście w odpowiedniej lokalizacji Urzędu;

  • Al. Powstania Warszawskiego 10 ( dzielnice od I do VII – Śródmieście i Krowodrza),
  • Ul. Wielicka 28A (dzielnice od VIII do XIII – Podgórze)
  • Os. Zgody 2 (dzielnice od XIV do XVIII – Nowa Huta)

 

 


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
TOMASZ POPIOŁEK - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
JOLANTA ŁABĘDŹ
Data wytworzenia:
2012-10-04
Data publikacji:
2012-10-04
Data aktualizacji:
2012-10-04