Dokument archiwalny
Zmiana przepisów dotyczących dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Zgodnie z art. 1, pkt. 31 ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw z dnia 19 sierpnia 2011 roku (Dz. U. z 2011 r. Nr 205, poz. 1206) informuję, że z dniem 1 września 2012 roku zmieniają się przepisy dotyczące dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

W związku z powyższym od 1 września 2012 roku będzie obowiązywać nowa procedura dotycząca „Dofinansowania kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego”.

 


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
ANNA KORFEL-JASIŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
KRZYSZTOF LEDNIOWSKI
Data wytworzenia:
2012-08-23
Data publikacji:
2012-08-23
Data aktualizacji:
2012-08-23