Dokument archiwalny
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "TYNIEC-OSIEDLE" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w związku z rozpatrzeniem uwag złożonych do projektu planu. Wyłożenie odbywać się będzie w dniach od 21 sierpnia do 18 września 2012 r.
(Odnośnik do ogłoszenia)


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
BOŻENA KACZMARSKA-MICHNIAK - DYREKTOR
Osoba publikująca:
TOMASZ GDULA
Data wytworzenia:
2012-08-10
Data publikacji:
2012-08-10
Data aktualizacji:
2012-08-10