Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

AU-02-1.6733.161.2012.WKA                                           

 

 

OBWIESZCZENIE

 Na podstawie art. 72 ust. 6 w zw. z art. 3 ust. 1 pkt. 11 lit. c) ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), Prezydent Miasta Krakowa informuje, że w dniu 02.07.2012r. wydał decyzję AU-2/6733/210/2012 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n.: „Budowa sieci cieplnej do Bronowic Wielkich w Krakowie – etap 1 (rozszerzenie)” – działki nr 664, 665, 26/6, 26/8, 35/1, 33/1, 33/2 (obr.44 Krowodrza), 199/6, 799/2, 798/14, 798/12, 180/2, 180/3, 180/6, 184/6, 183/5, 180/5, 183/4, 793/18, 793/19, 793/17, 134/5, 134/3, 133/3, 132/3, 789/6, 632/12 (obr.41 Krowodrza).

 

 

           

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z treścią w/w decyzji oraz dokumentacją zgromadzoną w sprawie w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa Rynek Podgórski 1, pokój nr 1 i 2, w godzinach przyjęć stron: w poniedziałek, we wtorek, środę i piątek w godz.: 8.00 – 15.00.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
STANISŁAWA GÓRSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MONIKA WYWIAŁ
Data wytworzenia:
2012-07-05
Data publikacji:
2012-07-05
Data aktualizacji:
2012-07-05