Dokument archiwalny
Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2012/1/45 ul. Smoleńskiego 68a

1. Adres lokalu: KRAKÓW,   UL. SMOLEŃSKIEGO 68A

2. Tytuł prawny do lokalu: UMOWA NAJMU

3. Własność budynku: TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO

4. Wielkość i struktura mieszkania:
1 POKÓJ Z KUCHNIĄ
POW. UŻYTKOWA – 32,87 m2
KONDYGNACJA – III PIĘTRO

5. Wyposażenie techniczne: INSTAL. WODNA, ELEKTR., KANALIZAC., ŁAZIENKA, CO,


6. Stan techniczny lokalu: DOBRY

7. Wysokość czynszu i opłat eksploatacyjnych:  404,30 zł + 199,66 zł        

8. Wymogi, jakim powinien odpowiadać lokal uzyskany w drodze zamiany:

- Struktura i wielkość:  1 pokój lub 2 pokoje z kuchnią  34 m2 - 50 m2

- Wyposażenie techniczne: łazienka co, instal. wodna, elektr., kanaliz. 
- Lokalizacja: Nowa Huta, Bronowice, Podgórze
- Inne: balkon, piece wykluczone

OFERENT NIE JEST CHĘTNY DO ZAMIANY ZA SPŁATĘ ZADŁUŻENIA

9. Data złożenia oferty: 2.07.2012 r.

Oferta jest ważna rok od daty złożenia

 


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
KATARZYNA BURY - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ELŻBIETA WÓJCIK-MACHEJEK
Data wytworzenia:
2012-07-04
Data publikacji:
2012-07-04
Data aktualizacji:
2012-07-04