Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego

AU-02-1.6733.126.2012.DPO                                                       Kraków, dnia  14.06.2012 r.OBWIESZCZENIE  o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000, Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiadamia się, iż w sprawie inwestycji pn.:

„Budowa miejskiej sieci wodociągowej w rejonie ul. Kolnej w Krakowie,  na działkach nr 117/2, 57, 52 obr 1 Podgórze ”

z wniosku: Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A.,ul. Senatorska 1, Kraków reprezentowanego przez pełnomocnika Panią Jolantę Glixelli

w dniu 14.06.2012r. Prezydent Miasta Krakowa wydał decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego nr AU-2/6733/192/2012

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1, Stanowisko nr 4 Punkt Obsługi MieszkańcówGodziny przyjęć stron:
Poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 8 – 15


 

Osoba odpowiedzialna:
STANISŁAWA GÓRSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MONIKA WYWIAŁ
Data wytworzenia:
2012-06-18
Data publikacji:
2012-06-18
Data aktualizacji:
2012-06-18