Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego

 

AU-02-1.6733.81.2012.WKA Kraków, dnia 06.06.2012

 

 

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego


Na podstawie art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000, Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiadamia się, iż w sprawie inwestycji pn.:
„Budowa dwóch boisk sportowych i bieżni 60mb wraz z układem komunikacyjnym - toru do jazdy na rolkach i rowerach, chodnikami, trybunami ziemnymi, oświetleniem i kanalizacją deszczową, siłowni na wolnym powietrzu oraz urządzeń rekreacyjnych - teren SP nr 53 - działki nr 275/4, 276, 323/1, 330/1, 275/3 (obr.43 Podgórze) przy ul. Skośnej 8 w Krakowie".

z wniosku: Gminy Miejskiej Kraków reprezentowanej przez Panią Ewę Wodnicką - dyrektora Szkoły Podstawowej nr 53, 30-383 Kraków, ul. Skośna 8, działającej przez pełnomocnika Pana Marcina Kołodzieja

w dniu 06.06.2012r. Prezydent Miasta Krakowa wydał decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego nr AU-2/6733/180/2012


W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1, Stanowisko nr 4 Punktu Obsługi Mieszkańców.

Godziny przyjęć stron:
Poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 8 - 15

 


 

Osoba odpowiedzialna:
GÓRSKA STANISŁAWA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MONIKA WYWIAŁ
Data wytworzenia:
2012-06-08
Data publikacji:
2012-06-08
Data aktualizacji:
2012-06-08