Dokument archiwalny
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "BULWARY WISŁY" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 28 maja do 26 czerwca 2012 r. Termin wnoszenia uwag dotyczących wyłożonego projektu planu do dnia 10 lipca 2012 r.
Odnośnik do strony z planem


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
KACZMARSKA-MICHNIAK BOŻENA - P.O. DYREKTORA BIURA
Osoba publikująca:
TOMASZ GDULA
Data wytworzenia:
2012-05-28
Data publikacji:
2012-05-28
Data aktualizacji:
2012-05-28