Dokument archiwalny
Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży - rozstrzygnięcie konkursu.

Wydział Spraw Społecznych UMK uprzejmie informuje, że w dniu 24 maja 2012 roku Prezydent Miasta Krakowa zarządzeniem Nr 1381/2012 dokonał rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2012 roku zadań publicznych z zakresu "Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży".


Zarządzenie Nr 1381/2012 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji w roku 2012 zadania publicznego oraz podziału środków w zakresie „Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży".

 

  1. Wykaz projektów dotowanych na realizację zadania publicznego pn. "Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży": załacznik nr 1; załącznik nr 2
  2. Wykaz podmiotów, których oferty nie otrzymały dotacji z powodu nieuzyskania minimalnej liczby punktów.
  3. Wykaz podmiotów, których oferty zostały odrzucone ze względów formalnych.


Jednocześnie przypominamy, iż upoważnieni przedstawiciele oferenta zobowiązani są w terminie do 14 dni od dnia ogłoszenia rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert do osobistego zgłoszenia się w Referacie Miejskiego Ośrodka Wspierania Inicjatyw Społecznych MOWIS, os. Centrum C 10, pok. 105 (tel. 12 616 78 34) w celu doprecyzowania warunków umowy i zakresu realizacji zadania.

 


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
ŻĄDŁO JAN - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
SYLWIA DROŻDŻ
Data wytworzenia:
2012-05-25
Data publikacji:
2012-05-25
Data aktualizacji:
2012-05-28