Dokument archiwalny
Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym - rozstrzygnięcie konkursu

Wydział Spraw Społecznych UMK uprzejmie informuje, że w dniu 24 maja 2012 roku Prezydent Miasta Krakowa zarządzeniem Nr 1362/2012 dokonał rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2012 roku zadań publicznych z zakresu „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym".

  1. Wykaz projektów dotowanych na realizację zadania publicznego pn. „Przeciwdziałanie narkomanii"
  2. Wykaz projektów dotowanych na realizacje zadania publicznego pn. „Edukacja publiczna - kampanie społeczne, konferencje i warsztaty dotyczące profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień"
  3. Wykaz projektów dotowanych na realizację zadania publicznego pn. „Profilaktyka wskazująca i programy redukcji szkód"
  4. Wykaz projektów dotowanych na realizację zadania publicznego pn. „Kluby abstynenta oraz inne formy działań pomocowych"
  5. Wykaz podmiotów, których oferty nie otrzymały dotacji z powodu nieuzyskania minimalnej liczby punktów
  6. Wykaz organizacji, których oferty zostały odrzucone ze względów formalnych
  7. Wykaz organizacji, których oferty zostały pozytywnie zaopiniowane przez Komisję, ale nie uzyskały akceptacji Prezydenta Miasta Krakowa

Jednocześnie przypominamy, iż upoważnieni przedstawiciele oferenta zobowiązani są w terminie do 14 dni od dnia ogłoszenia rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert do osobistego zgłoszenia się w Referacie Miejskiego Ośrodka Wspierania Inicjatyw Społecznych MOWIS, os. Centrum C 10, pok. 105 (tel. 12 616 78 03) w celu doprecyzowania warunków umowy i zakresu realizacji zadania.

 


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
ŻĄDŁO JAN - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
SYLWIA DROŻDŻ
Data wytworzenia:
2012-05-25
Data publikacji:
2012-05-25
Data aktualizacji:
2012-05-28