Dokument archiwalny
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

WS-08.6341.2.13.2012.AZ                                                                      Kraków, 16.04.2012r.

OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA

Działając na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo wodne (Dz. U. 2005 r. Nr 239 poz. 2019 ze zmianami) podaję do publicznej wiadomości, że na wniosek firmy Green Office 1 Sp. z o.o. S.K.A. oraz MM Office Sp. z o. o. S.K.A. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego udzielonego firmie Green Office 1  Sp. z o.o. S.K.A. oraz MM Office Sp. z o. o. S.K.A. decyzją Prezydenta Miasta Krakowa znak: WS-08.AZ.62101-67/10 z dnia 29.12.2010r. w części I B w zakresie wprowadzania do potoku Zakrzowieckiego ścieków opadowych istniejącym wylotem Ø 300 mm z terenu kompleksu budynków biurowych  z garażami i usługami na działkach 134/1, 134/2, 134/3 obr. 35 Podgórze i zjazdu  z działki drogowej nr 207/4 obr. 38 Podgórze przy ul. Czerwone Maki  w Krakowie".

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
OLSZOWSKA-DEJ EWA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
JOANNA IBEK
Data wytworzenia:
2012-04-16
Data publikacji:
2012-04-16
Data aktualizacji:
2012-04-16