Dokument archiwalny
Dobrowolna zamiana mieszkania Oferta Nr 2012/1/31 ul. Bartla 19

1. Adres lokalu: KRAKÓW, UL. BARTLA 19


2. Tytuł prawny do lokalu: UMOWA NAJMU NA PODSTAWIE SKIEROWANIA
3. Własność budynku: GMINA MIEJSKA KRAKÓW
4. Wielkość i struktura mieszkania:
1 POK. Z KUCHNIĄ
POW. UŻYTKOWA - 32,10 m2
KONDYGNACJA - PARTER
5. Wyposażenie techniczne: INSTAL. WODNA, ELEKTR., KANALIZAC., ŁAZIENKA, CO, GAZ,

6. Stan techniczny lokalu: BARDZO DOBRY
7. Wysokość czynszu i opłat eksploatacyjnych: 219,89 zł + 196,67 zł
8. Wymogi, jakim powinien odpowiadać lokal uzyskany w drodze zamiany:
- Struktura i wielkość: dwa pokoje
- Wyposażenie techniczne: bez piecyka gazowego
- Lokalizacja:
- Inne: do I piętra
OFERENT JEST CHĘTNY DO ZAMIANY ZA SPŁATĘ ZADŁUŻENIA

9. Data złożenia oferty: 10.04.2012 r.
Oferta jest ważna rok od daty złożenia

*UWAGA!
W lokalu występują zaległości czynszowe w wysokości 1 187, 11 zł podane na dzień 28.03.2012 r.
W przypadku zapłacenia zaległości czynszowych wraz z odsetkami istnieje formalna możliwość zamiany lokalu.
Zaległości mogą być wpłacone przez kontrahenta zamiany na konto depozytowe,
po sfinalizowaniu zamiany przechodzą automatycznie na konto stałe.

 

 


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
BURY KATARZYNA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ELŻBIETA WÓJCIK-MACHEJEK
Data wytworzenia:
2012-04-11
Data publikacji:
2012-04-11
Data aktualizacji:
2012-04-11