Dokument archiwalny
Konsultacje społeczne dotyczące budownictwa mieszkaniowego

29 marca 2012 r. rozpoczęły się konsultacje społeczne prowadzone przez Urząd Miasta Krakowa - Wydział Mieszkalnictwa dotyczące realizacji budownictwa mieszkaniowego przy udziale partnera prywatnego, w szczególności w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, przy ulicy Jana Kantego Przyzby i ulicy Zalesie oraz ulicy Łazy w Krakowie.
Konsultacje skierowane są do mieszkańców Dzielnic: VIII Dębniki, XII Bieżanów - Prokocim i XIII Podgórze, na terenie których mają powstać nowe mieszkania komunalne. W ramach konsultacji zostaną przeprowadzone spotkania z mieszkańcami oraz radnymi Dzielnic: VIII, XII i XIII, które potrwają przynajmniej 30 dni.

Konsultowana inwestycja wynika z konieczności zapewnienia przez Gminę Miejską Kraków odpowiedniej liczby mieszkań komunalnych. Aby osiągnąć zamierzone cele, Gmina Miejska Kraków planuje pozyskać co najmniej 300 lokali mieszkalnych wraz z niezbędną infrastrukturą.
Konsultowana inwestycja będzie polegać na budowie dwóch zespołów budynków mieszkalnych na nieruchomościach położonych w Krakowie, przy ul. Jana Kantego Przyzby i ul. Zalesie oraz ul. Łazy należących do Gminy Miejskiej Kraków bądź będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Miejskiej Kraków.

Przedsięwzięcie będzie realizowane w trybie Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, co oznacza, iż partner prywatny zapewni finansowanie inwestycji w niezbędnym zakresie. Gmina Miejska Kraków jako wkład własny udostępnieni partnerowi prywatnemu działki, na terenie których mają powstać budynki. Po określonym w umowie czasie nieruchomości wraz z wybudowanymi lokalami mieszkalnymi i usługowymi, powrócą do Gminy Miejskiej Kraków.

Gmina Miejska Kraków nie przeniesie własności żadnej z nieruchomości na rzecz partnera prywatnego. Partner prywatny sfinansuje w całości prace projektowe, roboty budowlane i ponosić będzie wydatki eksploatacyjne związane z zarządzaniem lokalami mieszkalnymi i usługowymi.

Po zakończeniu budowy lokali mieszkalnych, partner prywatny udostępni je Gminie Miejskiej Kraków na podstawie umowy najmu. Lokale usługowe partner prywatny wynajmować będzie na zasadach komercyjnych innym podmiotom. Dopuszcza się również możliwość najmu lokali usługowych przez Gminę Miejską Kraków na zasadach komercyjnych.

Dodatkowa informacja dostępna na stronie Dialogu Społecznego.

 


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
BURY KATARZYNA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ELŻBIETA RZYCKA
Data wytworzenia:
2012-04-03
Data publikacji:
2012-04-03
Data aktualizacji:
2012-04-03