Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
AU-02-3.MKA.7331-2849/10 Kraków, dnia 30.03.2012r.

 

 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 72 ust. 6 w zw. z art. 3 ust. 1 pkt. 11 lit. c) ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), Prezydent Miasta Krakowa informuje, że w dniu 23.03.2012r. wydał decyzję Nr AU-2/6730.2/710/12 o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji p.n.: „Budowa hali warsztatowej wraz z budynkiem usługowo-biurowym na działkach nr 235/9, 235/11, 234/1 obr. 7 Nowa Huta, przy ul. Medweckiego w Krakowie."

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z treścią ww. decyzji oraz dokumentacją zgromadzoną w sprawie w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa Rynek Podgórski 1, pokój nr 1 lub 2, w godzinach przyjęć stron: w poniedziałek, wtorek, środę i piątek w godz.: 8.00 - 15.00.

 

 

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
GÓRSKA STANISŁAWA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MONIKA WYWIAŁ
Data wytworzenia:
2012-04-02
Data publikacji:
2012-04-02
Data aktualizacji:
2012-04-02