Dokument archiwalny
Warunki skorzystania ze stawek preferencyjnych w podatku od nieruchomości za rok 2012

Wydział Podatków i Opłat uprzejmie informuje, iż zgodnie z uchwałą Nr XXXIII/422/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 590, poz. 6918) obowiązujących w roku 2012 przyjęto preferencyjne stawki podatku od gruntów oraz budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w branżach dotychczas objętych tego rodzaju preferencjami tj.:

• związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej położonych na obszarach określonych w załączniku nr 1 - obszar objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Branice" uchwalonym uchwałą Nr CXVII/1235/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 września 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Branice",
• w zakresie produkcji wyrobów piekarniczych, cukierniczych, mięsnych oraz działalności gospodarczej w zakresie betoniarstwa, kamieniarstwa, mechaniki pojazdowej, blacharstwa pojazdowego i lakiernictwa pojazdowego,

a ponadto,

• w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej kultury fizycznej i sportu,
• branżach wymienionych w załączniku nr 2 do uchwały nr LXXX/1060/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 września 2009 r. w sprawie przyjęcia programu gospodarczego wspierania przedsiębiorczości w zakresie branż chronionych i zanikających.

Wspomniane stawki stanowią pomoc publiczną kwalifikowaną jako pomoc de minimis w zakresie i na zasadach określonych w bezpośrednio obowiązujących aktach prawa unijnego w odniesieniu do:
• podatników prowadzących działalność gospodarczą
• podatników wynajmujących nieruchomości na działalność gospodarczą,
w wyżej wymienionych branżach.

Z uwagi, iż decyzje wymiarowe za rok 2012 muszą być doręczone w terminie do końca lutego br. podatnik będący osobą fizyczną chcący skorzystać z preferencyjnych stawek podatkowych, w roku podatkowym 2012 powinien niezwłocznie przedłożyć komplet informacji oraz dokumentów wskazanych w załączniku nr 2 powołanej na wstępie uchwały wraz formularzem informacji o nieruchomościach od osób fizycznych (IN-1).

Uchwały i załączniki dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa w Dziale Finanse i Mienie - Podatki i opłaty lokalne.


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
WOŁOCH CECYLIA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ROBERT NOWAK
Data wytworzenia:
2012-01-27
Data publikacji:
2012-01-27
Data aktualizacji:
2012-01-27
 

Dziennik zmian komunikatu:


2012-03-01 00:00:15
ROBERT NOWAK
 Przeniesiono do archiwum
2012-01-27 12:53:13
ROBERT NOWAK
 Publikacja