Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację celu publicznego

AU - 02-1.6733.415.2011.JKO Kraków, dnia 16.01.2012r.

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację celu publicznego

Na podstawie art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000, Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiadamia się, iż w sprawie inwestycji pn.:

„Budowa wodociągu miejskiego DN 100-200 mm na terenie osiedla Żabiniec w Krakowie na działkach nr: 442/7, 442/3, 592/6, 447/4, 447/5, 447/3, 447/15, 595/3, 605, 536/1, 574, 474/1, 477/5, 474/20, 426/4, 477/11, 477/21 obr. 44 Krowodrza"

z wniosku Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. ul. Senatorska 1, 30-106 Kraków występującego przez pełnomocnika Panią Jolantę Glixelli

w dniu 12.01.2012r. Prezydent Miasta Krakowa wydał decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego nr AU-2/6733/11/2012

W związku z powyższym w każdym stadium postępowania strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1, Stanowisko nr 4 Punktu Obsługi Mieszkańców."


Godziny przyjęć stron:
Poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 7.40 - 15.00

 

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
GÓRSKA STANISŁAWA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MONIKA WYWIAŁ
Data wytworzenia:
2012-01-17
Data publikacji:
2012-01-17
Data aktualizacji:
2012-01-17