Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego

 

AU-02-1.6733.435.2011.WKA Kraków, dnia 13.01.2012

 

 

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego


Na podstawie art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000, Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiadamia się, iż w sprawie inwestycji pn.:
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Piltza wraz z odcinkową przebudową gazociągu w Krakowie na os. Kobierzyn" - działki nr 183 (obr.70 Podgórze), 200/2, 200/3, 200/1, 20, 21, 217 (obr.42 Podgórze)

z wniosku: Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. - ul. Senatorska 1, Kraków działającego przez pełnomocnika Pana Jana Rajtara

w dniu 13.01.2012r. Prezydent Miasta Krakowa wydał decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego nr AU-2/6733/12/2012


W związku z powyższym w każdym stadium postępowania strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1, Stanowisko nr 4 Punktu Obsługi Mieszkańców.

Godziny przyjęć stron:
Poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 8 - 15

 


 

Osoba odpowiedzialna:
GÓRSKA STANISŁAWA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MONIKA WYWIAŁ
Data wytworzenia:
2012-01-13
Data publikacji:
2012-01-13
Data aktualizacji:
2012-01-13