Dokument archiwalny
Dobrowolna zamiana mieszkania Oferta Nr 2011/2/84 ul. Cieślewskiego 3

1. Adres lokalu: KRAKÓW, ul. Cieślewskiego 3


2. Tytuł prawny do lokalu: brak tytułu prawnego wypowiedziany najem*
3. Własność budynku: Gmina Miejska Kraków
4. Wielkość i struktura mieszkania:
2 POKOJE Z KUCHNIĄ
POW. UŻYTKOWA - 48,40 m2
KONDYGNACJA - PARTER
5. Wyposażenie techniczne: INSTAL. WOD., KANALIZAC., ELEKTRYCZNA, CO., BALKON, ŁAZIENKA

6. Stan techniczny lokalu: bardzo dobry
7. Wysokość odszkodowania i opłat eksploatacyjnych: 514,01 zł. + 186,61 zł.
8. Wymogi, jakim powinien odpowiadać lokal uzyskany w drodze zamiany:
- Struktura i wielkość: pokój lub garsoniera
- Wyposażenie techniczne: łazienka, co.
- Lokalizacja: dowolna
- Inne:
9. Data złożenia oferty: 30.11.2011 r.

*UWAGA!

Wypowiedzenie umowy najmu zostało spowodowane zaległościami czynszowymi wraz
z odsetkami w wysokości 13 495,98 zł podane na dzień 29.11.2011 r.
W przypadku lokali stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, po zapłaceniu zaległości czynszowych wraz z odsetkami istnieje formalna możliwość zamiany lokalu.
Zaległości mogą być wpłacone przez kontrahenta zamiany na konto depozytowe,
po sfinalizowaniu zamiany przechodzą automatycznie na konto stałe.

 

 


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
BURY KATARZYNA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ELŻBIETA WÓJCIK-MACHEJEK
Data wytworzenia:
2011-12-05
Data publikacji:
2011-12-05
Data aktualizacji:
2011-12-05