Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego

 

AU-02-1.6733.352.2011.WKA Kraków, dnia 26.10.2011

 

 

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego


Na podstawie art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000, Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiadamia się, iż w sprawie inwestycji pn.:

„Rozbudowa miejskiej sieci wodociągowej przy ul. Eisenberga w Krakowie" - działka nr 472/1 obr.5 Śródmieście.

z wniosku: Pana Marka Geyera - ul. Łanowa 10, 30-051 Kraków działającego przez pełnomocnika Pana Michała Górskiego

w dniu 26.10.2011r. Prezydent Miasta Krakowa wydał decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego nr AU-2/6733/381/2011


W związku z powyższym w każdym stadium postępowania strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1, Stanowisko nr 4 Punktu Obsługi Mieszkańców.

Godziny przyjęć stron:
Poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 8 - 15

 


 

Osoba odpowiedzialna:
GÓRSKA STANISŁAWA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MONIKA WYWIAŁ
Data wytworzenia:
2011-10-27
Data publikacji:
2011-10-27
Data aktualizacji:
2011-10-27