Dokument archiwalny
O B W I E S Z C Z E N I E

O B W I E S Z C Z E N I E

Prezydent Miasta Krakowa zawiadamia, że w dniu 15.09.2011r. do Wydziału Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa wpłynął wniosek o zawieszenie postepowania administracyjnego o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej znak: AU-01-3.JBA.736-32/10 dla inwestycji pn. „Rozbudowa ulicy Gdańskiej w Krakowie wraz z odwodnieniem, oświetleniem, chodnikami, miejscami postojowymi i przebudową kolidującego uzbrojenia podziemnego na odcinku od przekroju P20 (km 0+200,50) do ulicy Bosaków (km 0+505,56) - jako II etap inwestycyjny". Ewentualne uwagi można składać na dzienniku podawczym Wydziału Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa mieszczącym się budynku przy Rynku Podgórskim 1. W przypadku braku sprzeciwu stron postępowania w terminie do 21 dni od daty zamieszczenia obwieszczenia tutejszy Organ wyda postanowienie o zawieszeniu ww. postepowania administracyjnego.

 


 

Osoba odpowiedzialna:
GÓRSKA STANISŁAWA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MONIKA WYWIAŁ
Data wytworzenia:
2011-09-22
Data publikacji:
2011-09-22
Data aktualizacji:
2011-09-22