Dokument archiwalny
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Spotkania artystyczne – „Krakowiacy i Górale”

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI ODDZIAŁ MIEJSKI KRAKOWSKI, ul. Lenartowicza 14,31-138 Kraków, na podstawie art. 19a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Spraw Społecznych UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 18 sierpnia 2011 r. osobiście w formie pisemnej w Referacie Problematyki Osób Niepełnosprawnych Wydziału Spraw Społecznych UMK, Kraków, ul. Stachowicza 18, 30-103 Kraków, pok. 6 lub drogą elektroniczną na adres: Bogdan.Dasal@um.krakow.pl na załączonym formularzu (skan z podpisem).


OFERTA

FORMULARZ - UWAGI DO OFERTY

 


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
ŻĄDŁO JAN - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MAŁGORZATA ŻMUDZKA
Data wytworzenia:
2011-08-08
Data publikacji:
2011-08-08
Data aktualizacji:
2011-08-10