Dokument archiwalny
Wykazy nieruchomości podane do publicznej wiadomości (2011-07-29)


Gmina Miejska Kraków

Prezydent Miasta Krakowa informuje, że na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Krakowa przy placu Wszystkich Świętych 3-4 i przy ul. Kasprowicza 29 zostały podane do publicznej wiadomości następujące wykazy dotyczące nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, odpowiednio w dniach:

od 20.07.2011 r. do 09.08.2011 r.
- nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, obejmujący: boks garażowy Nr G006 położony w budynku przy ul. Ugorek Nr 1, stanowiący własność Gminy Miejskiej Kraków, o powierzchni użytkowej 6,56 m2 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału wynoszącego 6/10000 części nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 202/3 o powierzchni 0,1961 ha, położonej w obrębie 4, jednostka ewidencyjna Śródmieście, objętej KW KR1P/00075682/5.
Osoby, którym stosownie do zapisu art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 nr 102 poz. 651 z późn. zm.) przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości objętej wykazem, mogą złożyć wniosek o jej nabycie w Wydziale Skarbu Miasta ul. Kasprowicza 29, w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu. Bliższe informacje w sprawie nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu można uzyskać w Wydziale Skarbu Miasta Urzędu Miasta Krakowa ul. Kasprowicza 29 pokój 413, tel 12 616 9809, 12 6169808 w godzinach pracy urzędu.
- nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, obejmujące:
1. część działki nr 507 obr. 88-Podgórze, ul. Smoleńskiego, na cel: dojście i dojazd (droga dojazdowa), na czas nieoznaczony, na rzecz osób wymienionych w wykazie, 1 pozycja na wykazie,
2. części działki nr 98/53 obr. 31-Podgórze, ul. Miłkowskiego, na cele: zaplecze budowy i rusztowania - na czas oznaczony 1,5 miesiąca oraz warstwa dociepleniowa budynku usytuowanego na działce nr 98/15 obr. 31-Podgórze - na czas nieoznaczony, na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej wymienionej w wykazie, 1 pozycja na wykazie,
3. działkę nr 195/18 obr. 56-Podgórze, ul. Duża Góra, na cele: miejsca postojowe dla samochodów, droga dojazdowa, zieleniec (rolniczy), na czas nieoznaczony, na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej wymienionej w wykazie, 1 pozycja na wykazie,
4. części działki nr 153/2 obr. 50-Nowa Huta, os. Zgody, na cel: rusztowanie, zaplecze techniczne (zaplecze budowy) - na czas oznaczony 2 miesięcy oraz warstwa dociepleniowa ściany wschodniej budynku usytuowanego na działce sąsiedniej nr 156 obr. 50-Nowa Huta (mieszkalny wraz zabudowaniami nieodzownymi do prawidłowego funkcjonowania budynku mieszkalnego) - na czas nieoznaczony, na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej wymienionej w wykazie, 1 pozycja na wykazie,
5. części działki nr 33/1 obr. 47-Nowa Huta, os. Stalowe, na cel: rusztowanie, zaplecze techniczne (zaplecze budowy) - na czas oznaczony 2 miesięcy oraz warstwa dociepleniowa (mieszkalny wraz zabudowaniami nieodzownymi do prawidłowego funkcjonowania budynku mieszkalnego usytuowanego na działce sąsiedniej nr 37 obr. 47 Nowa Huta) - na czas nieoznaczony, na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej wymienionej w wykazie, 1 pozycja na wykazie,
6. części działki nr 67/2 obr. 50-Nowa Huta, os. Teatralne, na cel: rusztowanie, zaplecze techniczne (zaplecze budowy) - na czas oznaczony 2 miesięcy oraz warstwa dociepleniowa (mieszkalny wraz zabudowaniami nieodzownymi do prawidłowego funkcjonowania budynku mieszkalnego usytuowanego na działce sąsiedniej nr 76 obr. 50 Nowa Huta) - na czas nieoznaczony, na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej wymienionej w wykazie, 1 pozycja na wykazie,

od 21.07.2011 r. do 10.08.2011 r.
- nieruchomości oznaczonej jako zabudowana nieruchomość gruntowa, składająca się z działki ewidencyjnej nr: 51/12 o powierzchni 0,0049 ha, położonej w obrębie 7 jednostce ewidencyjnej Nowa Huta w rejonie Al. Andersa, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz jej użytkownika wieczystego
- niezabudowanej nieruchomości gruntowej, składającej się z działki ewidencyjnej nr 493/1
o pow. 0,0002 ha, położonej w obrębie 10 jednostce ewidencyjnej Krowodrza przy ul. Mrówczanej, przeznaczonej do sprzedaży w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
- nieruchomości oznaczonej jako zabudowana działka ewidencyjna nr: 176/9 o pow. 0,0212 ha położona w obrębie 5 jednostce ewidencyjnej Podgórze przy ul. Widłakowej, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz osoby fizycznej.
- nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, obejmujące:
• lokal użytkowy, oznaczony Nr U-101 o powierzchni użytkowej 84,86 m2, położony w budynku Nr 32 przy ul Floriańskiej w Krakowie, wraz ze sprzedażą udziału wynoszącego 356/10000 części nieruchomości gruntowej, na której położony jest budynek, oznaczonej nr działki 37/1 o powierzchni 0,0820 ha, położonej w obrębie 1, jednostka ewidencyjna Śródmieście, objętej KW KR1P/00081411/0,
• lokal o przeznaczeniu innym niż mieszkalne - strych oznaczony symbolem S1, o powierzchni użytkowej 119,89 m2, dla którego prowadzona jest księga wieczysta nr KR1P/00407730/4, położony w budynku wielomieszkaniowym oznaczonym Nr 18 przy ul. Józefa w Krakowie, z którym związany jest udział wynoszący 130/1000 części w nieruchomości wspólnej czyli w prawie własności nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 89/1 o powierzchni 0,0403 ha położonej w obrębie 13 jednostka ewidencyjna Śródmieście, objętej KW KR1P/00269360/9 oraz we współwłasności części wspólnych budynku i innych urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.
Osoby, którym stosownie do zapisu art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 nr 102 poz. 651 z późn. zm.) przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości objętej wykazem, mogą złożyć wniosek o jej nabycie w Wydziale Skarbu Miasta ul. Kasprowicza 29, w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu. Bliższe informacje w sprawie nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu można uzyskać w Wydziale Skarbu Miasta Urzędu Miasta Krakowa ul. Kasprowicza 29 pokój 413, tel 12 616 9809, 12 6169808 w godzinach pracy urzędu.

od 22.07.2011 r. do 11.08.2011 r.
- obejmujący lokale mieszkalne przeznaczone do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowych części gruntu pod budynkami stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa nr 1575/2011 z dnia 19.07.2011r.
- nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę:
1. w trybie bezprzetargowym, obejmujące:
- części działki nr 35/34 obr. 51-Nowa Huta, os. Kolorowe, na cel: rusztowanie, zaplecze techniczne (zaplecze budowy) - na czas oznaczony 2 miesięcy oraz warstwa dociepleniowa (mieszkalny wraz zabudowaniami nieodzownymi do prawidłowego funkcjonowania budynku mieszkalnego usytuowanego na działce sąsiedniej nr 58 obr. 51 Nowa Huta) - na czas nieoznaczony, na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej wymienionej w wykazie, 1 pozycja na wykazie,
- części działki nr 23/18 obr. 51-Nowa Huta, os. Handlowe, na cel: rusztowanie, zaplecze techniczne (zaplecze budowy) - na czas oznaczony 42 dni oraz warstwa dociepleniowa (mieszkalny wraz zabudowaniami nieodzownymi do prawidłowego funkcjonowania budynku mieszkalnego usytuowanego na działce sąsiedniej nr 137 obr. 51 Nowa Huta) - na czas nieoznaczony, na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej wymienionej w wykazie, 1 pozycja na wykazie,
- części działki nr 86/6 obr. 45-Nowa Huta, os. Słoneczne, na cel: rusztowanie, zaplecze techniczne (zaplecze budowy) - na czas oznaczony 2 miesięcy oraz warstwa dociepleniowa (mieszkalny wraz zabudowaniami nieodzownymi do prawidłowego funkcjonowania budynku mieszkalnego usytuowanego na działce sąsiedniej nr 99 obr. 45 Nowa Huta) - na czas nieoznaczony, na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej wymienionej w wykazie, 1 pozycja na wykazie,
- części działek nr 256/1, 258 263/10 w obr.46-Krowodrza, Al. Grottgera, na cele: zaplecze budowy na czas oznaczony 3 miesięcy oraz warstwa dociepleniowa (mieszkalny wraz z zabudowaniami niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania budynku mieszkalnego usytuowanego na działce sąsiedniej nr 257 obr. 46 Krowodrza) na czas nieoznaczony, na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej wymienionej w wykazie, 1 pozycja na wykazie,
2. na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, obejmujące:
- działkę nr 29 obr. 3-Nowa Huta, ul. Gustawa Morcinka, na cel: rolniczy, na rzecz osoby wymienionej w wykazie, 1 pozycja na wykazie,
- część działki nr 106/20, obr. 8-Nowa Huta, ul. Złoczowska, na cele: miejsca postojowe i zieleń, na rzecz osób wymienionych w wykazie, 2 pozycje na wykazie,
- część działki nr 278/5 obr. 2-Nowa Huta, os. Złotego Wieku, na cel: handel, na rzecz osoby wymienionej w wykazie, 1 pozycja na wykazie,
- część działki nr 109/4, obr. 61-Podgórze, ul. Cechowa, na cele: wjazd na posesję (droga dojazdowa), plac manewrowy i zieleń (rolniczy), na rzecz osoby wymienionej w wykazie, 1 pozycja na wykazie,
- część działki nr 91, obr. 65-Podgórze, ul. Myślenicka, na cele: mieszkalny wraz z zabudowaniami nieodzownymi do prawidłowego funkcjonowania budynku mieszkalnego, miejsce postojowe, droga dojazdowa, (rolniczy, na rzecz osoby wymienionej w wykazie, 1 pozycja na wykazie,
- część działki nr 157, obr. 106-Podgórze, ul. Pod Gwiazdami, na cel: zieleń przydomowa (rolniczy), na rzecz osób wymienionych w wykazie, 1 pozycja na wykazie, oraz
- działkę nr 117 obr. 55-Nowa Huta, ul. Do Wisły, stanowiącą własność Skarbu Państwa i podlegającą komunalizacji z mocy prawa, na cel: rolniczy, na czas nieoznaczony, na rzecz osoby wymienionej w wykazie, 1 pozycja na wykazie,
- część działki nr 328/13, obr. 103-Podgórze, ul. Potrzask, stanowiącą własność Skarbu Państwa i podlegającą komunalizacji z mocy prawa na cel: skład, i część działki nr 328/9, obr. 103-Podgórze, ul. Potrzask, stanowiącą własność Gminy Miejskiej Kraków na cele: skład i zieleń przydomowa (rolniczy), na czas nieoznaczony, na rzecz osoby wymienionej w wykazie, 1 pozycja na wykazie.

od 26.07.2011 r. do 15.08.2011 r.
- obejmujące lokale mieszkalne przeznaczone do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowych części gruntu pod budynkami stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa nr 1599/2011, nr 1606/2011, nr 1597/2011, nr 1596/2011, nr 1598/2011 z dnia 21.07.2011r.,
- obejmujący lokale mieszkalne przeznaczone do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców wraz ze sprzedażą ułamkowych części gruntu pod budynkami stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa nr 1600/2011 z dnia 21.07.2011r.

od 27.07.2011 r. do 16.08.2011 r.
- nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, obejmujące:
1. działki nr 40/7 i 40/8 obr. 81-Podgórze, ul. Mieczysława Wrony, na cele: dojście i dojazd do posesji (droga dojazdowa) oraz zieleń przydomowa (rolniczy), na czas nieoznaczony, na rzecz osoby wymienionej w wykazie, 1 pozycja na wykazie,
2. działkę nr 6/2, obr. 48-Podgórze, ul. Aleksandra Fredry, na cel: zieleń (rolniczy), na czas nieoznaczony, na rzecz osoby wymienionej w wykazie, 1 pozycja na wykazie,
3. działkę nr 437/1, obr. 2-Podgórze, ul. Krzewowa, na cele: mieszkalny wraz z zabudowaniami nieodzownymi do prawidłowego funkcjonowania budynku mieszkalnego, skład, garaż, rolniczy do 1000 m2 włącznie oraz rolniczy za każdy m2 ponad 1000 m2, na czas oznaczony 10 lat, na rzecz osób wymienionych w wykazie, 1 pozycja na wykazie,
4. część działki nr 508/4 obr. 53-Podgórze, ul. Prosta, na cele: usługi, skład, droga dojazdowa oraz zieleń (rolniczy), na czas nieoznaczony, na rzecz osoby wymienionej w wykazie, 1 pozycja na wykazie,

Skarb Państwa

Prezydent Miasta Krakowa uprzejmie informuje, iż na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Krakowa przy pl. Wszystkich Świętych 3/4 i ul. Kasprowicza 29 w Krakowie, a także
na tablicy ogłoszeń Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie przy
ul. Basztowej 22 zostały podany do publicznej wiadomości następujące wykazy dotyczące nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, odpowiednio w dniach:


od 25.07.2011 r. do 14.08.2011 r.
- w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych:
1. w budynku położonym w Krakowie przy ul. Krowoderskich Zuchów 3 wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz prawem własności ułamkowej części gruntu na rzecz ich najemców,
2. w budynku położonym w Krakowie przy ul. Rydygiera 12 wraz z pomieszczeniem przynależnym oraz prawem własności ułamkowej części gruntu na rzecz jego najemcy,
3. w budynku położonym w Krakowie przy ul. Grota-Roweckiego 51 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste do dnia 28.09.2103 r. ułamkowej części gruntu pod budynkiem na rzecz najemców.

od 28.07.2011 r. do 17.08.2011 r.
- dotyczące dwóch części (każda o powierzchni 0,0015 ha) nieruchomości gruntowej położonej w Krakowie przy ul. Rozdroże, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 188/11, o całkowitej powierzchni 10,5143 ha, obręb 11, jednostka ewidencyjna Podgórze, przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym na rzecz osób wymienionych w wykazach.

 


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
WITKOWICZ MARTA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ŁUKASZ ROMANISZYN
Data wytworzenia:
2011-07-27
Data publikacji:
2011-07-27
Data aktualizacji:
2011-07-27