Dokument archiwalny
Dobrowolna zamiana mieszkania Oferta Nr 2011/2/45 os. Dywizjonu 303 51

1. Adres lokalu: KRAKÓW, os. Dywizjonu 303 bl.51


2. Tytuł prawny do lokalu: BRAK TYTUŁU PRAWNEGO wypowiedziany najem- powództwo o eksmisję*
3. Własność budynku: Gmina Miejska Kraków
4. Wielkość i struktura mieszkania:
2 POKOJE Z KUCHNIĄ
POW. UŻYTKOWA - 50,64 m2
KONDYGNACJA - I PIĘTRO
5. Wyposażenie techniczne: INSTAL. WOD., KANALIZAC., ELEKTRYCZNA, GAZOWA, C.O., WINDA.

6. Stan techniczny lokalu: DOBRY
7. Wysokość odszkodowania i opłat eksploatacyjnych: 537,80 zł. + 321,44 zł.
8. Wymogi, jakim powinien odpowiadać lokal uzyskany w drodze zamiany:
- Struktura i wielkość: brak danych
- Wyposażenie techniczne: brak danych
- Lokalizacja: brak danych
- Inne:
*UWAGA!
Wypowiedzenie umowy najmu zostały spowodowane zaległościami czynszowymi wraz
z odsetkami w wysokości 43 079,92 zł. podane na dzień 31.12.2010 r.
W przypadku lokali stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, po zapłaceniu zaległości czynszowych wraz z odsetkami istnieje formalna możliwość zamiany lokalu.
Zaległości mogą być wpłacone przez kontrahenta zamiany na konto depozytowe,
po sfinalizowaniu zamiany przechodzą automatycznie na konto stałe.

9. Data złożenia oferty: 05.07.2011 r.
Oferta jest ważna rok od daty złożenia

 

 


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
BURY KATARZYNA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ELŻBIETA WÓJCIK-MACHEJEK
Data wytworzenia:
2011-07-13
Data publikacji:
2011-07-13
Data aktualizacji:
2011-07-13