Dokument archiwalny
Zakończenie projektu Wydziału Informatyki UMK

Dnia 30 kwietnia 2011r.został zakończony projekt pn. „Budowa i wdrożenie dedykowanego systemu informatycznego dla świadczenia nowoczesnych usług administracji samorządowej w Krakowie" współfinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

Produktami powyższego projektu są następujące aplikacje:

 

Portal Turystyczny - to serwis internetowy skierowany bezpośrednio do firm i instytucji działających w branży turystycznej w rejonie Miasta Krakowa, umożliwiający publikację profilowanych informacji dla przedstawicieli branży oraz bezpośredni kontakt zainteresowanych podmiotów z urzędem. Portal stanowi także doskonałą bazę multimedialną archiwalnych materiałów, związanych z historią oraz bieżącymi wydarzeniami Miasta Krakowa, szczególnie przydatnych z punktu widzenia turystyki.

 

Aby skorzystać z Portalu Turystycznego proszę wejść na stronę: pt.um.krakow.pl

 

Hurtownia Danych Edukacyjnych - integruje dane pochodzące z różnych systemów, wykorzystywanych w działaniach Urzędu Miasta Krakowa, dotyczących uczniów, placówek edukacyjnych i innych zagadnień związanych z systemem edukacji. Jest to rozbudowane narzędzie, umożliwiające efektywną analizę zebranych danych i prezentację wyników w postaci wykonywanych na żądanie raportów. Mechanizm raportowania hurtowni umożliwia kategoryzację i współużytkowanie raportów przez pracowników urzędu.

 

Portal Inwestora - to system wspomagania decyzji, porządkujący proces uzyskiwania pozwoleń na budowę. Portal umożliwia przesyłanie drogą elektroniczną niezbędnych dokumentów wymaganych przez Urząd Miasta Krakowa. System kieruje inwestora do odpowiednich usług opublikowanych na Platformie ePUAP z uwzględnieniem warunków specyficznych dla konkretnej inwestycji. Jednocześnie mechanizmy zarządzania przebiegiem procesu kontrolują jego kompletność, a użytkownik otrzymuje bieżące informacje dotyczące kosztów i czasu realizacji poszczególnych etapów. Portal Inwestora jest przeznaczony zarówno dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, jak i pragnących rozpocząć inwestycje związane z zabudową gruntu.

 

Aby skorzystać z Portalu Inwestora proszę wejść na stronę: pi.um.krakow.pl

 

Portal Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej (PMSIP) - to oficjalny portal informacji przestrzennej Urzędu Miasta Krakowa opartym o technologie internetowe. Służy do wizualizowania - w postaci map - szeregu danych gromadzonych w Urzędzie Miasta Krakowa, obejmujących między innymi:

 • granice działek, kontury budynków, numerację budynków i punkty adresowe,
 • krawędzie ulic i nazwy ulic,
 • uzbrojenie,
 • granice dzielnic z ich nazwami,
 • kontury rzek, cieków i akwenów wodnych,
 • lokalizację żłobków i przedszkoli samorządowych,
 • lokalizację szkół podstawowych i gimnazjów,
 • granice obwodów szkół podstawowych i gimnazjów,
 • obszary miasta objęte opieką konserwatora zabytków,
 • studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta,
 • miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego,
 • tereny zieleni chronionej i lokalizację obiektów cennych przyrodniczo,
 • mapy akustyczne.

 

Portal Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej podzielony jest na cztery kategorie tematyczne:

 • portal inwestora,
 • portal edukacyjny,
 • portal turystyczny,
 • portal ogólny.

 

Aby skorzystać z Portalu Inwestora proszę wejść na stronę: msip2.um.krakow.pl

 

„Wirtualny Spacer po Krakowie" - to aplikacja, dzięki której można zwiedzać Kraków bez wychodzenia z domu. Obejmuje około 860 sferycznych i cylindrycznych panoram miasta do przeglądania za pośrednictwem Internetu. „Wirtualny Spacer po Krakowie" zawiera również opisy w formie tekstowej oraz audio przetłumaczone na język angielski i norweski. Aplikacja podzielona jest na cztery „spacery":

 • „Stare Miasto",
 • „Kazimierz",
 • „Podgórze",
 • „Planty".

 

Aby skorzystać z aplikacji Wirtualny Spacer po Krakowie proszę wejść na stronę: www.krakow.pl/wirtualnyspacer

 

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom i instytucjom wspierającym Gminę Kraków podczas całej realizacji projektu „Budowa i wdrożenie dedykowanego systemu informatycznego dla świadczenia nowoczesnych usług administracji samorządowej w Krakowie".

 


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
MOSKWA JANUSZ - DYREKTOR BIURA
Osoba publikująca:
ANNA DŁUGOSZ
Data wytworzenia:
2011-07-07
Data publikacji:
2011-07-07
Data aktualizacji:
2011-07-26