Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

AU - 02-1-JKO.7331-3812/06 Kraków, dnia 21.04.2011r.

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000, Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiadamia się, iż w sprawie inwestycji pn.:

Budowa kanału sanitarnego w ul. Węgrzynowickiej i Spławy, rurociągu tłocznego oraz przepompowni PWe wraz z wjazdem przy ul. Węgrzynowickiej w Krakowie na działkach nr: 159, 163 obr. 18, 111/1, 148/1, 214/1, 270/1 obr. 60 Nowa Huta

z wniosku : Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji SA ul. Senatorska 1, 30-106 Kraków występującego przez pełnomocnika P. Jana Rajtara

w dniu 21.04.2011r. Prezydent Miasta Krakowa wydał decyzję umarzającą postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego nr AU-2/6733/150/2011

W związku z powyższym w każdym stadium postępowania strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1, Stanowisko nr 4 Punktu Obsługi Mieszkańców."


Godziny przyjęć stron:
Poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 8 - 15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


AU - 02-1-JKO.7331-2798/07 Kraków, dnia 21.04.2011r.

OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000, Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiadamia się, iż w sprawie inwestycji pn.:

Budowa wodociągu miejskiego w ulicach: Organki, Za Górą, Jeziorko, Spławy i Węgrzynowickiej w Krakowie na działkach nr 102, 159 obr. 18 , 1/2 obr.19, 295, 291 obr. 21 Nowa Huta

z wniosku : Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji SA ul. Senatorska 1, 30-106 Kraków występującego przez pełnomocnika P. Jana Rajtara

w dniu 21.04.2011r. Prezydent Miasta Krakowa wydał decyzję umarzającą postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego nr AU-2/6733/151/2011

W związku z powyższym w każdym stadium postępowania strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1, Stanowisko nr 4 Punktu Obsługi Mieszkańców."


Godziny przyjęć stron:
Poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 8 - 15

 

 

 

 

 

 

 

 

 


AU - 02-1.6733.90.2011.JKO Kraków, dnia 21.04.2011r.

OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację celu publicznego

Na podstawie art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000, Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiadamia się, iż w sprawie inwestycji pn.:

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Klonowica w Krakowie na działkach nr 130/2, 130/6, 248 obr. 47 Podgórze

z wniosku Klonowica Wawel Service Sp. z o.o. S.K.A. pl. Na Groblach 21, 31-101 Kraków występującej przez pełnomocnika Pana Jacka Polaczka

w dniu 21.04.2011r. Prezydent Miasta Krakowa wydał decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego nr AU-2/6733/149/2011


W związku z powyższym w każdym stadium postępowania strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1, Stanowisko nr 4 Punktu Obsługi Mieszkańców."


Godziny przyjęć stron:
Poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 8 - 15

 

 

 

 

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
GÓRSKA STANISŁAWA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MONIKA WYWIAŁ
Data wytworzenia:
2011-04-28
Data publikacji:
2011-04-28
Data aktualizacji:
2011-04-28