Dokument archiwalny
Dobrowolna zamiana mieszkania Oferta Nr 2011/2/29 os. Urocze 12

1. Adres lokalu: KRAKÓW, OS. UROCZE 12


2. Tytuł prawny do lokalu: BRAK TYTUŁU PRAWNEGO orzeczona eksmisja*
3. Własność budynku: GMINA MIEJSKA KRAKÓW
4. Wielkość i struktura mieszkania:
2 POK. Z KUCHNIĄ
POW. UŻYTKOWA - 50,16 m2
KONDYGNACJA - II PIĘTRO
5. Wyposażenie techniczne: INSTAL. ELEKTR., KANALIZAC. WODNA, ŁAZIENKA, GAZ, CO,

6. Stan techniczny lokalu: BRAK DANYCH
7. Wysokość odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu i opłat eksploatacyjnych: 378,71 zł + 219,71 zł
8. Wymogi, jakim powinien odpowiadać lokal uzyskany w drodze zamiany:
- Struktura i wielkość:
- Wyposażenie:
- Lokalizacja:
- Inne:

9. Data złożenia oferty: 27.04.2011 r.
*UWAGA!

Wypowiedzenie umowy najmu i eksmisja zostały spowodowane zaległościami czynszowymi wraz z odsetkami i kosztami sądowymi w wysokości 43 649, 26 zł podane na dzień 20.04.2011 r.
W przypadku lokali pozostających w zasobach Gminy Miejskiej Kraków, po zapłaceniu zaległości czynszowych (wraz z odsetkami i kosztami sądowymi) istnieje formalna możliwość zamiany lokalu.
Zaległości mogą być wpłacone przez kontrahenta zamiany na konto depozytowe,
po sfinalizowaniu zamiany przechodzą automatycznie na konto stałe.

Oferta jest ważna rok od daty złożenia

 

 


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
BURY KATARZYNA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ELŻBIETA WÓJCIK-MACHEJEK
Data wytworzenia:
2011-04-28
Data publikacji:
2011-04-28
Data aktualizacji:
2011-04-28