Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego

AU-02-1.6733.8.2011.WKA Kraków, dnia 15.03.2011 r.

 

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000, Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiadamia się, iż w sprawie inwestycji pn.:

„Budowa kanału ogólnospławnego w rejonie ul. Łokietka w Krakowie" - działki nr 246, 57/6, 44/62, 44/66, 44/68, 44/67, 56/2 obr 45 Krowodrza.

z wniosku: Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. , ul. Senatorska 1, Kraków reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Jana Rajtara

w dniu 15.03.2011r. Prezydent Miasta Krakowa wydał decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego nr AU-2/6733/101/2011

W związku z powyższym w każdym stadium postępowania strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1, Stanowisko nr 4 Punkt Obsługi Mieszkańców

Godziny przyjęć stron:
Poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 8 - 15

 


 

Osoba odpowiedzialna:
GÓRSKA STANISŁAWA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MONIKA WYWIAŁ
Data wytworzenia:
2011-03-16
Data publikacji:
2011-03-16
Data aktualizacji:
2011-03-16
 

Dziennik zmian komunikatu:


2011-05-13 14:49:21
MONIKA WYWIAŁ
 Przeniesiono do archiwum
2011-03-16 14:43:43
MONIKA WYWIAŁ
 Publikacja