Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego


AU-02-1.6730.1.30.2011.AFU Kraków, dnia 22.02.2011r.

 


OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego


Na podstawie art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2000, Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiadamia się, iż w sprawie inwestycji pn.:

„Budowa linii kablowej niskiego napięcia wraz ze złączami kablowymi dla zasilania zespołu budynków jednorodzinnych na działkach nr 1018, 1019, 1025, 1498, 1499 obr. 33 Krowodrza przy ulicach Chełmońskiego i Piaskowej w Krakowie"

z wniosku: Enion S.A., Oddział w Krakowie, 30-960 Kraków, ul. Dajwór 27 działającego przez pełnomocnika Pana Marcina Najder

w dniu 22.02.2011r. Prezydent Miasta Krakowa wydał decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego nr AU-2/6733/ 77 /2011.

W związku z powyższym w każdym stadium postępowania strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1, Stanowisko nr 4 Punktu Obsługi Mieszkańców.

 

Godziny przyjęć stron:
Poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 8 - 15

 


 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I URBANISTYKI
Osoba odpowiedzialna:
STANISŁAWA GÓRSKA, DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
Data wytworzenia:
2011-02-22
Data publikacji:
2011-02-22
Data aktualizacji:
2011-02-22