Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego

AU - 02-1-JKK.7331-2713/09 Kraków, dnia 3.12.2010 r.

 

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000, Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiadamia się, iż w sprawie inwestycji pn.:

„Budowa kanału sanitarnego i rurociągów tłocznych w ul. Zakliki z Mydlni i ul. Powstania Styczniowego oraz na terenach zielonych w rejonie torów kolejowych na os. Olszanica w Krakowie wraz z przebudową kanału sanitarnego w ul. Zakliki z Mydlnik w Krakowie, na działkach nr 340, 258/2 obr. 48 Krowodrza, nr 263 obr. 49 Krowodrza, nr 345, 48, 350/1, 346, 343 obr. 51 Krowodrza, nr 192, 191, 384, 383, 138, 145 obr. 50 Krowodrza, nr 85/11, 85/12, 115 obr. 53 Krowodrza"

z wniosku: Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A., ul. Senatorska 1, Kraków, działającego przez pełnomocnika Pana Jana Rajtara

w dniu 3.12.2010 r. Prezydent Miasta Krakowa wydał decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego nr AU-2/7331/3570/10

W związku z powyższym w każdym stadium postępowania strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1, Stanowisko nr 4 Punkt Obsługi Mieszkańców.

Godziny przyjęć stron:
Poniedziałek, wtorek, środa i piątek: 8.00 -15.00

 


 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I URBANISTYKI
Osoba odpowiedzialna:
STANISŁAWA GÓRSKA, DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
Data wytworzenia:
2010-12-07
Data publikacji:
2010-12-07
Data aktualizacji:
2010-12-07