Dokument archiwalny
Zwolnienie z podatku od nieruchomości i podatku rolnego gruntów, budynków i budowli dotkniętych skutkami powodzi w 2010 r.

Wydział Podatków i Opłat UMK przypomina, że 17 listopada br. wchodzi w życie uchwała nr CXIV/1543/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 października 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr CV/1416/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli, które zostały dotknięte skutkami powodzi w 2010 r. oraz uchwała nr CXIV/1543/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 października 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr CV/1417/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie zwolnienia od podatku rolnego gruntów, które zostały dotknięte skutkami powodzi w 2010 r. Zgodnie z wprowadzonymi zmianami wnioski dotyczące zwolnienia z bieżących zobowiązań podatkowych w podatku od nieruchomości i rolnym można składać do 1 grudnia 2010 r.


 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT
Osoba odpowiedzialna:
CECYLIA WOŁOCH, DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
Data wytworzenia:
2010-11-16
Data publikacji:
2010-11-17
Data aktualizacji:
2010-11-17