Dokument archiwalny
Ogłoszenie konkursu na opracowanie koncepcji pomnika dedykowanego pułkownikowi Ryszardowi Kuklińskiemu honorowemu obywatelowi Miasta Krakowa na placu J. Nowaka Jeziorańskiego w Krakowie

KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ZAŁOŻENIA POMNIKOWEGO DEDYKOWANEGO PUŁKOWNIKOWI RYSZARDOWI KUKLIŃSKIEMU NA PLACU JANA NOWAKA JEZIORAŃSKIEGO W KRAKOWIE.

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu informuje, że na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa nr 2562/2010 z dnia 14.10.2010 r. został ogłoszony konkurs architektoniczno-rzeźbiarski na opracowanie koncepcji pomnika dedykowanego pułkownikowi Ryszardowi Kuklińskiemu na placu J. Nowaka Jeziorańskiego w Krakowie, którego realizacja stanowić będzie upamiętnienie postaci pułkownika Ryszarda Kuklińskiego jako Honorowego Obywatela Miasta Krakowa oraz znaczenia Jego samotnej i wyjątkowej w historii misji.
Decyzję w sprawie wzniesienia pomnika, podjęła Rada Miasta Krakowa uchwałą nr LXXXIV/1117/09 z dnia 04.11.2009 r. oraz dokonała wyboru lokalizacji pomnika na placu im. Jana Nowaka Jeziorańskiego uchwałą nr XCVI/1311/10 z dnia 31.03.2010 r.
Inicjatorem i fundatorem budowy pomnika jest Stowarzyszenie im. płk. Ryszarda Kuklińskiego.
Ogłoszenie wyników nastąpi 07.12.2010 r. Autor zwycięskiej pracy konkursowej otrzyma nagrodę 15 000 zł brutto. Nagrody i wyróżnienia przewidywane są w łącznej kwocie 25 000 zł.
Szczegóły dotyczące procedury konkursowej dostępne będą na stronie BIP ZIKIT oraz www.zikit.krakow.pl (moduł "Przetargi")
Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie.

Załączniki:
Regulamin konkursu

 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ ORGANIZACJI I NADZORU
Osoba odpowiedzialna:
PIOTR BUKOWSKI - P.O. ZASTĘPCY DYREKTORA WYDZIAŁU ORGANIZACJI I NADZORU
Data wytworzenia:
2010-10-18
Data publikacji:
2010-10-18
Data aktualizacji:
2010-10-21