Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji

AU - 02-1-JKK.7331-1712/10 Kraków, dnia 17.09.2010 r.

 

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji

Na podstawie art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000, Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiadamia się, iż w sprawie inwestycji pn.:

„Budowa wieży kratowej o wysokości 34,77 m. wraz z iglicą odgromową o wysokości 1,50 m. na fundamencie, instalację anten, szaf teletechnicznych wraz z infrastrukturą techniczną w postaci wewnętrznej linii zasilającej, na działkach nr 311/19, 311/22 obr. 22 Krowodrza przy ul. Wyki 5 w Krakowie"

z wniosku: POLKOMTEL S.A., ul. Postępu 3, 02-676 Warszawa, działającej przez pełnomocnika Pana Roberta Sypka

w dniu 17.09.2010r. Prezydent Miasta Krakowa wydał decyzję nr AU-2/7331/2817/10 o umorzeniu postępowania.

W związku z powyższym w każdym stadium postępowania strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1, Stanowisko nr 4 Punkt Obsługi Mieszkańców.

Godziny przyjęć stron:
Poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 8oo - 15oo

 


 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I URBANISTYKI
Osoba odpowiedzialna:
STANISŁAWA GÓRSKA, DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
Data wytworzenia:
2010-09-17
Data publikacji:
2010-09-17
Data aktualizacji:
2010-09-17