Dokument archiwalny
Wielkoobszarowa Inwentaryzacja Stanu Lasów w kraju w latach 2010 - 2014

Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa uprzejmie powiadamia właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, że zgodnie z informacją Ministra Środowiska, na podstawie art. 13a ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2005 r. Nr 45 poz. 435 z późn. zm.) rozpoczyna się wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasów w kraju w latach 2010 - 2014.

Celem inwentaryzacji jest określenie i monitorowanie stanu lasów oraz zachodzących zmian, dla celów statystycznych a także na potrzeby formułowania i realizacji polityki leśnej Państwa. Wykonawcą inwentaryzacji są odpowiednie terenowo oddziały przedsiębiorstwa państwowego Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej. Prace wykonywane będą corocznie w miesiącach lipcu, sierpniu i wrześniu w cyklu pięcioletnim, obejmą 20 % powierzchni lasów i będą polegały na pomiarach i obserwacjach na stałych powierzchniach próbnych rozmieszczonych w sieci 4 x 4 km.
W związku z powyższym uprzejmie prosi się o umożliwienie pracownikom Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej wstępu na teren lasów celem założenia powierzchni próbnych i dokonywania na nich cyklicznych pomiarów.


 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA
Osoba odpowiedzialna:
MAŁGORZATA MRUGAŁA, DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
Data wytworzenia:
2010-09-09
Data publikacji:
2010-09-09
Data aktualizacji:
2010-09-09