Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego

AU - 02-1-WKA.7331-1339/07 Kraków, dnia 01.09.2010

 

 

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego


Na podstawie art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000, Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiadamia się, iż w sprawie inwestycji pn.:

„Budowa kanału sanitarnego oraz przebudowa wodociągu w ul. Geologów z włączeniem w ul. Gruszczyńskiego na os. Soboniowice - działki nr 188, 129/1, 129/3, 136, 128/6, 133, 126, 120/6, 120/13, 120/14, 120/9, 120/17, 120/8, 118/6, 103/2, 118/3, 117/3, 117/4, 117/1, 115/7, 115/6, 115/5, 115/4, 95/11, 95/10 (obr.96 Podgórze).

z wniosku : Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A.- ul. Senatorska 1, 30-106 Kraków działającego przez pełnomocników Pana Jana Rajtara i Panią Barbarę Błażewską

w dniu 01.09.2010r. Prezydent Miasta Krakowa wydał decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego nr AU-2/7331/2581/10


W związku z powyższym w każdym stadium postępowania strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1, Stanowisko nr 4 Punktu Obsługi Mieszkańców.

Godziny przyjęć stron:
Poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 8 - 15


 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I URBANISTYKI
Osoba odpowiedzialna:
STANISŁAWA GÓRSKA, DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
Data wytworzenia:
2010-09-02
Data publikacji:
2010-09-02
Data aktualizacji:
2010-09-02