Dokument archiwalny
Ostrzeżenie-przekroczenia stanów alarmowych

OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE
z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Oddział w Krakowie

Zjawisko: przekroczenie stanu alarmowego.
Ważność: do godz. 07:00 dnia 01.09.2010 r.
Obszar: województwo małopolskie.

Przebieg: W ciągu najbliższych 12 godzin w wyniku prognozowanych intensywnych opadów deszczu w zlewniach Skawy, Raby, Dunajca i Ropy, a także na mniejszych bezpośrednich dopływach Wisły na terenie województwa, spodziewane są wzrosty poziomu wody do strefy stanów wysokich i przekroczenie stanów ostrzegawczych. W drugiej części doby dalszy wzrost poziomu wody i miejscami przekroczenie stanów alarmowych. Na Wiśle wzrost poziomu wody lokalnie do dolnej części strefy stanów wysokich. Prawdopodobieństwo przekroczenia stanów alarmowych wynosi 90%. W przypadku przekroczenia stanów alarmowych w profilach nieobwałowanych, prawdopodobieństwo wystąpienia wody z koryta wynosi do 90%, w przypadku przekroczenia stanów alarmowych profilach obwałowanych nie przewidujemy przelania się wody przez koronę wałów.

Skutki: Lokalne zalania i podtopienia, niebezpieczeństwo przebywania nad brzegami rzek, utrudnienia w prowadzeniu prac w korytach rzek.

O zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi i podjętych działaniach proszę na bieżąco informować Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Krakowie, tel. (12)616-59-99, (12)418-67-70, fax. (12) 413-89-66.

 


 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
Osoba odpowiedzialna:
ANTONI NAWROT, DYREKTOR WYDZIAŁU
Data wytworzenia:
2010-08-31
Data publikacji:
2010-08-31
Data aktualizacji:
2010-08-31