Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego

AU- 02-1-AWK.7331-1439/10 Kraków, dnia 12.08.2010r.


OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000, Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiadamia się, iż w sprawie inwestycji pn.:

„Budowa miejskiej sieci wodociągowej rozdzielczej i miejskiej sieci kanalizacji ogólnospławnej niezbiorczej do projektowanej zabudowy wielorodzinnej w rejonie ul. Fredry i ul. Turowicza na działce nr 431/3 obr.46 oraz na działkach nr 235/8, 235/9, 235/10, 235/11, 235/14 obr.47 w Krakowie-Podgórzu".

z wniosku : Przedsiębiorstwa Budownictwa i Obrotu Towarowego „FRONTON" Sp. z o.o. działającego przez pełnomocnika Panią Bożenę Rusnak

w dniu 12.08.2010r. Prezydent Miasta Krakowa wydał decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego nr AU-2/7331/2327/10


W związku z powyższym w każdym stadium postępowania strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Architektury Urzędu Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1, Stanowisko nr 4 Punktu Obsługi Mieszkańców

Godziny przyjęć stron:
Poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 8.00 - 15.00

 


 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I URBANISTYKI
Osoba odpowiedzialna:
STANISŁAWA GÓRSKA, DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
Data wytworzenia:
2010-08-13
Data publikacji:
2010-08-13
Data aktualizacji:
2010-08-13
 

Dziennik zmian komunikatu: