Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznegow sprawie inwestycji pn.:„Budowa wodociągu miejskiego Ø 110 mm w ul. Spacerowej w Krakowie” – dz. nr 16/1 obr. 70 Podgórze

AU - 02-1-EŁY.7331-1106/10 Kraków, dnia 06.08.2010r.

 

OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.Dz. U. 2000r., Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiadamia się, iż w sprawie inwestycji pn.:

„Budowa wodociągu miejskiego Ø 110 mm w ul. Spacerowej w Krakowie" - dz. nr 16/1 obr. 70 Podgórze

z wniosku : MK INVEST Sp. z o.o. ul. Nad Serafą 56, 30-864 Kraków reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Marcina Glixelli

w dniu 06.08.2010r. Prezydent Miasta Krakowa wydał decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego nr AU-2/7331/2255/10


W związku z powyższym w każdym stadium postępowania strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1, Stanowisko nr 4 Punktu Obsługi Mieszkańców


Godziny przyjęć stron:
Poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 7.40 - 15.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I URBANISTYKI
Osoba odpowiedzialna:
STANISŁAWA GÓRSKA, DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
Data wytworzenia:
2010-08-06
Data publikacji:
2010-08-06
Data aktualizacji:
2010-08-06
 

Dziennik zmian komunikatu: