Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji umarzającej postępowaniew sprawie inwestycji pn.:„Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej PTC nr 51300 Kraków Dolna na os. II Pułku Lotniczego 47a” – działki nr 257/43, 257/31 (obr.7 Nowa Huta).

AU - 02-2-WKA.7331-2995/06 Kraków, dnia 06.08.2010

 

 

OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie


Na podstawie art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000, Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiadamia się, iż w sprawie inwestycji pn.:

„Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej PTC nr 51300 Kraków Dolna na os. II Pułku Lotniczego 47a" - działki nr 257/43, 257/31 (obr.7 Nowa Huta).

z wniosku: Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. - Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa


w dniu 06.08.2010r. Prezydent Miasta Krakowa wydał decyzję umarzającą postępowanie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego nr AU-2/7331/2258/10


W związku z powyższym w każdym stadium postępowania strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1, Stanowisko nr 4 Punktu Obsługi Mieszkańców.

Godziny przyjęć stron:
Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek: 8 - 15


 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I URBANISTYKI
Osoba odpowiedzialna:
STANISŁAWA GÓRSKA, DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
Data wytworzenia:
2010-08-06
Data publikacji:
2010-08-06
Data aktualizacji:
2010-08-06