Dokument archiwalny
Ostrzeżenie hydrologiczne

OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE - KONTYNUACJA
z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Oddział w Krakowie

Zjawisko: przekroczenie stanu ostrzegawczego.
Ważność: do godz. 12:00 dnia 29.07.2010.
Obszar: województwo małopolskie.

Przebieg: W ciągu najbliższej doby w związku z prognozowanymi w dalszym ciągu opadami deszczu w zlewni Skawy oraz na innych bezpośrednich dopływach Wisły na terenie województwa spodziewany jest dalszy wzrost poziomu wody w strefie stanów wysokich przy przekroczonych stanach ostrzegawczych, a lokalnie alarmowych. Na Wiśle wzrost poziomu wody w dolnej części strefy stanów wysokich i lokalnie przekroczenie stanów ostrzegawczych.
Stopień zagrożenia: 3 (w skali 3-stopniowej).

Skutki: Zalania przybrzeżnych terenów, utrudnienie prowadzenia prac hydrotechnicznych, funkcjonowania komunikacji lądowej i żeglugi wodnej, lokalne podtopienia. Zalecana ostrożność, konieczność śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji meteorologicznej i hydrologicznej.
Aktualny poziom Wisły na posterunku wodowskazowym Kraków - Bielany wynosi 296 cm (odczyt z godz.13:00) - do stanu ostrzegawczego brakuje 74 cm).

O zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi i podjętych działaniach proszę na bieżąco informować Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Krakowie, tel. (12)616-59-99, (12)418-67-70, fax. (12) 413-89-66.

 


 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
Osoba odpowiedzialna:
ANTONI NAWROT, DYREKTOR WYDZIAŁU
Data wytworzenia:
2010-07-28
Data publikacji:
2010-07-28
Data aktualizacji:
2010-07-28