Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego

 

AU - 02-1-WKA.7331-638/10 Kraków, dnia 26.07.2010

 

 

OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego


Na podstawie art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000, Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiadamia się, iż w sprawie inwestycji pn.:

„Budowa sieci wodociągowej 200mm przy ul. Bohomolca" - działki nr 108/13, 108/12, 108/10, 196/11, 196/10, 196/1, 195/3 (obr.21 Śródmieście).

z wniosku : Spółdzielni Mieszkaniowej „Wspólnota-Inwest" - ul. Akacjowa 3/1, 31-466 Kraków działającej przez pełnomocnika Pana Adama Kulczyckiego

w dniu 26.07.2010r. Prezydent Miasta Krakowa wydał decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego nr AU-2/7331/2067/10


W związku z powyższym w każdym stadium postępowania strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1, Stanowisko nr 4 Punktu Obsługi Mieszkańców.

Godziny przyjęć stron:
Poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 8 - 15

 


 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I URBANISTYKI
Osoba odpowiedzialna:
STANISŁAWA GÓRSKA, DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
Data wytworzenia:
2010-07-27
Data publikacji:
2010-07-27
Data aktualizacji:
2010-07-27