Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego

AU - 02-1-JKK.7331-2638/09 Kraków, dnia 19.07.2010 r.

 

OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000, Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiadamia się, iż w sprawie inwestycji pn.:

„Budowa zbiornika retencyjnego wraz z instalacjami zewnętrznymi i budynkiem pompowni wody pitnej na terenie Krakowskiego Centrum Rehabilitacji przy al. Modrzewiowej 22 w Krakowie, na działce nr 228/2 obr. 9 Krowodrza"

z wniosku: SPZOZ Krakowskiego Centrum Rehabilitacji, al. Modrzewiowa 22, 30-224 Kraków

w dniu 16.07.2010 r. Prezydent Miasta Krakowa wydał decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego nr AU-2/7331/1985/10

W związku z powyższym w każdym stadium postępowania strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1, Stanowisko nr 4 Punkt Obsługi Mieszkańców.

Godziny przyjęć stron:
Poniedziałek, wtorek, środa i piątek: 8.00 -15.00

 

 


 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I URBANISTYKI
Osoba odpowiedzialna:
STANISŁAWA GÓRSKA, DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
Data wytworzenia:
2010-07-19
Data publikacji:
2010-07-19
Data aktualizacji:
2010-07-19